Hoe gaan wij om met uw uiting van ontevredenheid?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat wij daarin te kort schieten. Dat mag u altijd bij ons melden. 

Wij registreren uw uiting. Daarbij maken we onderscheid tussen een klacht of een melding.

Afhandeling

Als wij de oorzaak van uw ontevredenheid direct kunnen oplossen, dan zien wij dit als een melding. Lukt dit niet, dan spreken we van een klacht. We overleggen dan met u welke maatregelen we nemen om tot een oplossing te komen. Bij ernstige klachten is het mogelijk dat wij contact opnemen met externe partijen (zoals de producent, de apotheker of een externe deskundige). In alle gevallen behandelen wij uw klacht vertrouwelijk.

Terugkoppeling

  • U ontvangt direct een bevestiging van ons als wij uw melding meteen kunnen oplossen. Per telefoon wanneer wij met u spreken of schriftelijk in andere gevallen.
  • Uiterlijk na 3 werkdagen stellen wij u op de hoogte van de te nemen maatregelen als oplossing van de klacht meer tijd in beslag neemt. Tot de oplossing er is, houden wij u op de hoogte van de voortgang. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.

Analyse

Aan de hand van de meldingen/klachten die wij ontvangen beoordelen wij regelmatig of aanpassing van onze werkwijze of ons assortiment noodzakelijk is.