Aan het woord is Kwaliteit Coördinator en Responsible Person, Harmen van Dijk

Mijn rol als Kwaliteit Coördinator vertaalt zich in het coördineren van de continue verbetering van ons bedrijf.

Dit doen wij door onze bedrijfsprocessen te beschrijven en uit te voeren conform interne en externe regelgeving. Bijvoorbeeld op het vlak van:

  • distributie van medicijnen en medische hulpmiddelen;
  • transport van gevaarlijke stoffen;
  • transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
  • omgang met en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens.

Wij bepalen kritische prestatie indicatoren om onze processen te kunnen beoordelen en sturen. Daarnaast beschrijven wij zowel de risico’s als kansen van onze bedrijfsactiviteiten zodat wij altijd de juiste prioriteiten kunnen stellen. Door zelfinspecties en interne audits uit te voeren houden wij onszelf een spiegel voor om risico’s, kansen en met name verbeterpotentieel inzichtelijk te maken. Dit doen wij in samenwerking met ons moederbedrijf en verschillende vakinhoudelijke experts.

Ook laten wij ons door onafhankelijke externe partijen controleren. Bijvoorbeeld door DQS die ons auditeert op de norm ISO 9001 en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die ons inspecteert op de toepassing van de Goede Distributie Praktijken (GDP) voor medicijnen.

Tot slot is uw feedback als onze klant de belangrijkste indicator van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening. Hieruit blijkt des te meer waar de kracht en het verbeterpotentieel van Westfalen Medical ligt.

Naast kwaliteit houd ik mij bezig met veiligheid, gezondheid en milieu. Op deze manier draag ik bij aan het succes van Westfalen Medical.

Een vriendelijke groet,

Harmen van Dijk

Kwaliteit Coördinator en Responsible Person Westfalen Medical BV