Verzorgings- en verpleeghuizen

In uw instelling wonen wellicht cliënten die zijn aangewezen op medicinale zuurstof, continue of bij calamiteiten. Westfalen Medical voorziet in hun zuurstofbehoefte met verschillende producten. Deze sluiten aan bij de situatie van uw cliënt en die van uw instelling.

Werkwijze dienstverlening instellingen

 • Bij het eerste bezoek op uw locatie bespreken wij met u de wensen en de eisen die u stelt aan de levering van zuurstof.
 • Op basis van die gegevens maken wij een plan, dat wij u voorleggen in een vervolggesprek.
 • Bij de start van de levering spreken we af de leverdag en de leverfrequentie.
 • In de praktijk evalueren we of de dienstverlening naar wens verloopt.
 • Wij streven naar een optimale service, waarbij de voorraad zuurstof veilig is afgestemd op uw situatie.

Producten en bestellen

 • Zuurstof concentratoren.
 • Cilinders met medicinale zuurstof met geïntegreerd reduceertoestel.
 • Systemen voor vloeibare zuurstof.

Deze producten kunnen online besteld worden →

Customer service

De medewerkers van onze customer service zijn gedegen opgeleid in de materie ‘behandeling en omgang met zuurstof en zuurstoftoedieningsystemen’. Zij zijn uw dagelijkse aanspreekpunt voor vragen en bestellingen.

Leveringen

 • De levering van zuurstof is op een vaste dag in de week.
 • Bestellingen geeft u door tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de levering.
 • In principe wordt u bevoorraad door een vaste servicemedewerker
 • Deze servicemedewerker voert ook de controle uit aan de apparatuur.
 • De servicemedewerker bespreekt met u hoe vaak wij u komen bezoeken.

Spoedleveringen

Spoedleveringen worden door Westfalen Medical altijd binnen 4 uur uitgevoerd, ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Veiligheid

De apparatuur die wij leveren gaat vergezeld van veiligheidsvoorschriften. Lees deze informatie altijd goed door. Neem bij vragen contact op met de customer service.

Trainingen

Op locatie geven wij trainingen om u en uw collega's optimaal te informeren over het gebruik van medicinale zuurstof en de daarbij behorende apparatuur.

Klik hier om informatie aan te vragen voor een training op maat →

Social
 • Facebook
 • Linkedin
 • Youtube