Stroomkosten

Als u beschikt over een zuurstofconcentrator heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de stroomkosten. De eventuele vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Het recht op een tegemoetkoming in de stroomkosten geldt nooit bij verblijf in een verpleeghuis of hospice.

Registratie van de tellerstanden van uw zuurstofconcentrator

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u mogelijk een vergoeding voor de stroomkosten van de zuurstofconcentrator die u thuis gebruikt.

Regels van de zorgverzekeraar

  • De tegemoetkoming en/of de hoogte ervan verschilt per verzekeraar en geldt alleen voor thuisgebruik van zuurstof.
  • De frequentie van de uitbetaling verschilt ook per verzekeraar.

Registratie draaiuren door Westfalen Medical

Westfalen Medical is verantwoordelijk voor de registratie van de draaiuren. Bij de eerste levering van de zuurstofconcentrator noteert uw servicemedewerker de beginstand. Bij een van de volgende huisbezoeken doet hij/zij ook de tweede registratie. Daarna controleert de servicemedewerker de tellerstand bij onderhoudsbeurten of leveringen.

Doorgeven tellerstanden door gebruiker

Vanaf de tweede registratie bent u, los van de registratie door onze servicemedewerker, echter zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de tellerstanden. Wij vragen u dit maandelijks te doen.

Dit kan per post of per e-mail, maar wat wij u aanbevelen is de extra mogelijkheid die wij u bieden; namelijk opgave via het ‘standenformulier zuurstofconcentrator’. Uw servicemedewerker heeft u al, of gaat u nog attenderen op de juiste werkwijze. Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze customer service.

Online tellerstanden doorgeven

Voor het online doorgeven van tellerstanden maakt u eenmalig een account aan. In dit instructiefilmpje leggen wij u kort uit hoe dat moet.

Standenformulier Zuurstofconcentrator of Downloaden en opsturen

Wijziging tijdstip vergoeding stroomkosten

Ontvangt u via ons een vergoeding voor de stroomkosten van uw zuurstofvoorziening?

Bent u verzekerd bij CZ? Houd dan rekening met deze wijziging:

  • Per 1 januari 2017 ontvangt u deze vergoeding niet meer maandelijks, maar 1 x per kwartaal.
  • Dat betekent dat u de eerste stroomvergoeding voor 2017 in april 2017 ontvangt.
  • De hoogte van de vergoeding blijft gelijk.

Deze wijziging is een gevolg van onze afspraken met CZ.

Is deze aanpassing voor u van toepassing, dan hebben wij u daarover ook schriftelijk geïnformeerd.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube