Longcarcinoom of metastasen

Bij kanker is er sprake van een ongeremde celdeling in een bepaald orgaan of organen in het lichaam. Hierdoor ontstaat een gezwel (tumor). Een gezwel kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Bij longkanker ontstaat er een gezwel in één van beide longen. Longkanker is altijd kwaadaardig. Longkanker betekent hetzelfde als longcarcinoom. Longkanker onderscheidt zich van andere typen van kanker. Vaak is de ziekte bij het stellen van de diagnose al uitgezaaid naar de lymfeklieren of naar andere organen. Als dit het geval is, is de kans op genezing (erg) klein.

Oorzaken van longkanker

Bepaalde factoren vergroten het risico op longkanker. Dat geldt in het bijzonder voor roken. Er is een duidelijk verband aangetoond tussen roken en het ontstaan van bepaalde vormen van longkanker. In 86% van de gevallen is longkanker het gevolg van roken.

Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat niet-rokers een groter risico op longkanker lopen als zij vaak in rokerige ruimten verblijven (meeroken). Ook intensieve blootstelling aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld nikkel, radon, arseen en asbest, vergroten de kans op longkanker.

Mensen die (beroepsmatig) met deze stoffen in aanraking komen en daarnaast roken, lopen een extra risico. In een aantal gevallen is niet bekend waarom iemand longkanker krijgt.

Longkanker en erfelijkheid

Longkanker is niet erfelijk. In bepaalde families komt het wel vaker voor.

Symptomen van longkanker

Longkanker kan zogenaamde ‘lokale’ klachten geven. Denk aan hoesten, een veranderd hoestpatroon, pijn op de borst of borstwand, heesheid, longontsteking en/of kortademigheid.

Of deze klachten optreden hangt af van de plaats waar het gezwel zich bevindt. Een gezwel in de longen kan langere tijd aanwezig zijn zonder dat er sprake is van klachten. Soms is het zelfs zo dat de eerste uiting van longkanker een uitzaaiing van de ziekte elders in het lichaam is. Zo kan pijn in de botten het gevolg zijn van uitzaaiingen in de botten. Een epileptische aanval kan komen door uitzaaiingen in de hersenen.

Soms wordt longkanker per toeval ontdekt als er om een andere redenen een röntgenfoto van de longen wordt gemaakt. Vaak geeft longkanker aanleiding tot meer algemene klachten. Dit zijn klachten als gevolg van een lichaam dat ziek is, wat zich uit in bijvoorbeeld vermoeidheid, verminderde eetlust en/of gewichtsverlies. Deze klachten kunnen de eerste uiting zijn van longkanker.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube