Hypoxemie

Hypoxemie is een tekort aan zuurstof in het bloed. Dit wordt veroorzaakt doordat de overdracht van zuurstof vanuit de longen naar het bloed bemoeilijkt is.

Symptomen van hypoxemie

 • hoofdpijn, duizeligheid
 • dubbelzien, verwardheid
 • slaperigheid, collapsneiging
 • afname nachtelijk gezichtsvermogen
 • zweten
 • coördinatiestoornis
 • spraakstoornis
 • bewusteloosheid

Oorzaken van hypoxemie

Door steeds terugkerende infecties gaan veel longblaasjes verloren. Hierdoor komen de zuurstofopname en de koolzuurafgifte in problemen. Ditzelfde gebeurt als er sprake is van een samengevallen long (atelectase). Hierbij kan een tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. In eerste instantie is er in rust geen zuurstoftekort en gebeurt dit pas bij inspanning. Bij verdere vermindering van het aantal longblaasjes die voor de gaswisseling zorgen, zal op een zeker moment ook hypoxemie in rust optreden en ontstaat er een continue zuurstofbehoefte.

Andere oorzaken van hypoxemie

 • Hypoventilatie
 • Ongelijkmatige verhouding van ventilatie en doorbloeding; plaatselijk is het zuurstofaanbod niet voldoende om de hoeveelheid bloed die er lang stroomt te verzadigen
Social
 • Facebook
 • Linkedin
 • Youtube