Thuiszorg

Westfalen Medical bij u thuis

Ook al bent u aangewezen op het gebruik van medicinale zuurstof, wij gaan ervan uit

 • dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wilt blijven wonen
 • dat u streeft naar een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid

Onze producten en diensten stemmen wij daarop voortdurend af

 • in samenwerking met de gezondheidszorg
 • met gebruikmaking van innovatieve technologieën
 • op basis van de nieuwste medische onderzoeken

Wat mag u van Westfalen Medical verwachten?

 • Hoogwaardige producten en diensten.
 • Optimale ondersteuning en service.
 • Onze servicemedewerkers (doorgaans mensen uit uw eigen regio) bezorgen de zuurstof en de bijbehorende apparatuur bij u thuis.
 • Zij geven u professionele uitleg over het gebruik van de apparatuur.
 • Zij staan open voor uw vragen.

Wat mag Westfalen Medical van u verwachten?

Het belangrijkste doel van de zuurstofbehandeling is een positief effect op uw levensverwachting en/of uw kwaliteit van leven. U kunt zich beter inspannen en u raakt minder snel vermoeid of kortademig.

Voorgeschreven hoeveelheid is belangrijk

Het is altijd de voorschrijver die bepaalt hoeveel en voor hoelang u zuurstof moet gebruiken. En in welke mate. Sommige behandelingen zijn gericht op alleen extra zuurstof bij inspanning. Maar welke therapie u ook krijgt voorgeschreven, het is belangrijk dat u zich aan de voorgeschreven hoeveelheid houdt.

Teveel zuurstof kan namelijk schadelijk zijn. Maar ook te weinig is niet goed. De behandeling heeft dan onvoldoende effect.

Social
 • Facebook
 • Linkedin
 • Youtube