Het coronavirus roept bij iedereen veel vragen op. Ook onder onze cliënten, merken we. In dit artikel hebben we de meest voorkomende vragen voor u verzameld en beantwoord. Heeft u andere vragen? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij blijven 24/7 bereikbaar via onze vertrouwde contactgegevens om u te woord te staan.

Komt de servicemedewerker nog bij ons thuis?
De servicemedewerker komt alleen bij u als dit een noodzakelijk bezoek is. Bij het installeren van de apparatuur is het handig dat hij/zij dan de spullen binnen klaar kan zetten. Mochten er symptomen zijn van het virus, geef dit dan tijdig aan.
Onder noodzakelijke bezoeken verstaan wij:

  • Eerste levering van het medisch hulpmiddel.
  • Storingen aan de hoofdvoorziening die niet telefonisch opgelost kunnen worden.
  • Wijzigingen in het aantal liters zuurstof per minuut die effect hebben op de inzet van de hoofd- en noodvoorziening.
  • Leveringen van zuurstof ten behoeve van clusterhoofdpijn.

Worden er nog instructies gedaan bij de mensen thuis?
Hiervoor maken we onderscheid in therapieën. Voor relatief eenvoudige therapieën instrueren we u telefonisch. Voor therapieën die veel uitleg vergen, blijven we volledige instructies aan huis geven, mits u geen symptomen van het coronavirus heeft. Wanneer u (mogelijk) bent besmet met het coronavirus, leveren wij uw voorziening voor de deur op de stoep. U ontvangt nadien telefonisch instructies van onze customerservice.

Komt de servicemedewerker nog voor een controle aan de apparatuur?
Zolang we voorzichtig zijn met menselijk contact komen we alleen langs als dit noodzakelijk is, controles die gepland staan maar niet noodzakelijk zijn zullen we voorlopig uitstellen.

Zijn alle afdelingen bij Westfalen Medical te bereiken?
Vanuit onze organisatie hebben wij besloten dat de mensen die thuis kunnen werken hun werk thuis moeten doen. Wij hebben er echter wel voor gezorgd dat wij 24/7 bereikbaar blijven. Belt u ons algemene nummer, dan helpen wij u zo snel als mogelijk.

Mag ik op vakantie in Nederland?
Zoals iedereen wellicht zal beseffen, is het niet verstandig om op dit moment op vakantie te gaan. Wij zien deze levering ook niet als 'noodzakelijk'. Daarom doen wij op dit moment geen vakantieleveringen.

Is er genoeg voorraad voor de komende tijd?
Maakt u zich geen zorgen over de levering van uw medische hulpmiddelen. Wij hebben diverse maatregelen genomen waardoor onze voorraad op peil blijft. Extra voorraad bestellen is niet nodig.

Wat moet ik doen als ik of mijn huisgeno(o)t(en) besmet ben/zijn met het coronavirus?
Raadpleeg alstublieft onze customerservice. Wij nemen dan de nodige voorzorgsmaatregelen om uw levering te kunnen realiseren.

Lopen mensen met een longaandoening meer risico op besmetting?
Er is vooralsnog geen aanleiding te denken dat dit zo is. Sterker: uit recent onderzoek blijkt dat van de 1.100 patiënten met corona in China slechts 1 procent COPD had, zo publiceerde het tijdschrift New England Journal of Medicine. Hetzelfde artikel meldt dat van alle mensen die besmet zijn, ongeveer vijftig procent geen onderliggende aandoening heeft, en de andere helft wel, waarbij het met name gaat om hart- en vaatziekten. Op basis van deze informatie lijkt het erop dat mensen met een longaandoening niet meer risico lopen dan anderen. Voor longpatiënten gelden dan ook dezelfde adviezen om infectie te vermijden.

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor iemand met een longaandoening?
In het algemeen kan het coronavirus zorgen voor verkoudheid, kortademigheid, een longontsteking en koorts. Voor mensen met een longaandoening, zoals COPD, kan dit leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Hierdoor kan de longaandoening verergeren.

Kunnen mensen met een longziekte antibiotica blijven gebruiken?
Antibiotica zijn geen probleem. Deze helpen bacteriële infecties te voorkomen, wat ertoe kan leiden dat u ook minder kwetsbaar bent voor virale infecties.

26-03-2020 door Martine Mulder

Laatste nieuws

Shout out voor de helden van de zorg

Net als heel Nederland staat ook Westfalen Medical achter alle helden van de zorg. Wij maken van dichtbij mee hoe hard jullie werken om deze moeilijke periode te overbruggen. Een...

Lees verder

Coronavirus: veelgestelde vragen

Het coronavirus roept bij iedereen veel vragen op. Ook onder onze cliënten, merken we. In dit artikel hebben we de meest voorkomende vragen voor u verzameld en beantwoord. Heeft u...

Lees verder