Ziekenhuizen in Afrika halen opgelucht adem met zuurstofconcentratoren van Westfalen Medical

In Nederlandse ziekenhuizen is het gebruik van medicinale zuurstof de gewoonste zaak van de wereld. Ook patiënten thuis halen min of meer opgelucht adem als voor hen, na een zuurstofaanvraag, een zuurstofoplossing voorhanden is.

Medic biedt hulp met apparatuur van Westfalen Medical

De stichting Medic zet zich in voor ontwikkelingslanden, waar die vanzelfsprekendheid ontbreekt. Westfalen Medical staat pal achter dit initiatief en schonk Medic een aantal zuurstofconcentratoren.

Deze vonden hun weg naar lokale districtsziekenhuizen en klinieken in landen als Malawi, Congo, Oeganda en Moldavië. De zuurstofconcentratoren worden daar onder andere ingezet voor het toedienen van zuurstof na een operatie en bij reanimatie van baby’s.

Zuurstofconcentratoren verbeteren gezondheidszorg

Stichting Medic schrijft ons in deze brief dat de door ons gedoneerde apparaten goed terecht zijn gekomen en wezenlijk bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Wij vinden het fijn dat we ook op deze manier een beetje lucht mogen geven.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube