Zuurstof in de palliatieve zorg kan kwaliteit van leven bevorderen

Zaterdag 12 oktober is het de internationale dag van de palliatieve zorg. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor zorg aan ongeneeslijk zieken en de mogelijkheden die er zijn om hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Als totaalleverancier van respiratoire therapieën hebben wij op dagelijkse basis te maken met deze specifieke zorg. We praten met Maaike de Jong, Supervisor Customer Service bij Westfalen Medical, over de verlichting die zuurstof daarbij kan bieden.

Het is een oefening die bij velen bekend is: ademen door een rietje gedurende tien diepe kniebuigingen om te ervaren hoe het is om ernstig benauwd te zijn. Deze ernstige benauwdheid – ook wel dyspnoe genoemd – is de realiteit voor veel mensen met chronische aandoeningen als COPD, hartfalen en longkanker in de laatste levensfase. Sterker: dyspnoe is één van de meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase. 78 procent van de mensen met (long)kanker en 96 procent van de mensen met COPD krijgen er in de laatste zes maanden van hun leven mee te maken 1. Gedurende deze fase staat kwaliteit van leven voorop. Zuurstof kan daar positief aan bijdragen.

Zuurstof als palliatieve behandelingsmethode

Zuurstofbehandeling is een veelvoorkomende palliatieve behandelingsmethode in de thuissituatie om de kwaliteit van leven te bevorderen. Onderzoek naar de effecten van zuurstof wijst uit dat gebruik van zuurstof een bewezen meerwaarde kan hebben bij het verlichten van dyspnoe 2. “De behandelend arts is uiteindelijk degene die het best kan inschatten of zuurstof verlichting geeft”, legt Maaike uit. “Hij of zij is ook degene die de behandeling kan voorschrijven, aangezien zuurstof onder de medicijnwet valt. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de zuurstofconcentrator wordt geleverd en afgesteld op de voorgeschreven hoeveelheid zuurstof, binnen de gestelde termijn. Hoe kort dag het soms ook is.”

Begeleiding

Naast de zuurstof, kan ook de apparatuur waarmee de zuurstof wordt toegediend helpen de kwaliteit van leven te bevorderen. Maaike: “Cliënten in de palliatieve fase zijn over het algemeen bedlegerig, maar hebben vaak nog wel de wens om zo nu en dan in een rolstoel naar buiten te gaan met familie of vrienden. Daarvoor bieden wij meerdere mobiliteitsvoorzieningen aan, die cliënten mee naar buiten kunnen nemen. We houden altijd onze ogen en oren open om ons aanbod goed aan te laten sluiten op waar behoefte aan is.” Tot slot stipt Maaike het belang van goede begeleiding aan. “Palliatieve zorg gaat gepaard met veel emotie en kan ervoor zorgen dat iemands wereld op zijn kop wordt gezet.

1 Nordgren L, Sorensen S. Symptoms experienced in the last six months of life in patients with end-stage heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2003;2:213-7.
2 Booth S, Anderson H, Swannick M, Wade R, Kite S, Johnson M. The use of oxygen in the palliation of breathlessness. A report of the expert working group of the scientific committee of the association of palliative medicine. Respir Med 2004;98:66-77.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube