Voorlichtingsbijeenkomst Longfibrose

Longfibrose staat centraal bij de voorlichtingsbijeenkomst in het OLVG in Amsterdam, vrijdag 22 september. Deze bijeenkomst is een initiatief van de unit Longgeneeskunde van het ziekenhuis en bedoeld voor patiënten met longfibrose. Voor het beantwoorden van vragen over zuurstoftherapie is Westfalen Medical aanwezig met een informatiestand.

Het programma start met algemene informatie over de medische aspecten van longfibrose. Verder is er aandacht voor het belang van bewegen bij deze ziekte. Uitgenodigd is ook de longfibrose patiëntenvereniging voor het geven van informatie over de vereniging. Tot slot is er tijd voor vragen van patiënten en hun naasten.

Voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten met longfibrose

Wat: Voorlichtingsbijeenkomst longfibrose
Wanneer: Vrijdag 22 september van 13.30 - 17.15 uur
Waar: OLVG, locatie Oosterpark, Einthovenzaal
Aanmelden via: ILDzorg@olvg.nl of de polikliniek

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube