Samenwerking Invacare Nederland en Westfalen Medical loopt als een trein

Invacare maakt hulpmiddelen voor mensen die beperkt worden in hun mobiliteit. “Met gebruikmaking van de nieuwste technieken streven we naar producten die participatie in het gewone leven bevorderen” vertelt Ruud Pauw van Invacare Nederland. “Of het nu gaat om een bed, tillift, scootmobiel of rollator, kwaliteit van leven is ons uitgangspunt.”

“In genoemd rijtje mag zuurstofapparatuur uiteraard niet ontbreken. 10 jaar geleden zijn we gestart met een respiratoir pakket hulpmiddelen voor mensen met chronische longproblemen. Voor de afzet is zuurstofleverancier Westfalen Medical in Deventer onze partner, nu ook al 10 jaar. Een mooi moment om even bij stil te staan. Westfalen Medical heeft voor de levering van hun medicinale zuurstof een contract met alle Nederlandse zorgverzekeraars en beschikt daardoor over een landelijk dekkend netwerk. Dat is precies wat wij zochten en na 10 jaar mogen we wel concluderen dat resultaten uit het verleden perspectief bieden voor de toekomst.”

Dat vindt ook Jasper Otten van Westfalen Medical. Hij is coördinator techniek bij het bedrijf. Zijn takenpakket is voor het merendeel gevuld met de planning voor de technische dienst, met reparaties en met het beschrijven van processen. Wat zijn relatie met Invacare betreft: “Ik heb vooral te maken met de technische dienst van Invacare, vooral bij de afhandeling van reclamaties. Dat moet natuurlijk goed en vlot gebeuren.”

Reparaties in eigen beheer

Gecharmeerd is hij van het feit dat mankementen aan apparatuur met ingang van 1 mei 2017 door de eigen technische dienst van Westfalen Medical uitgevoerd mogen worden. “We repareerden zelf al apparatuur, waarvan de garantietermijn was verlopen, maar nu herstellen we dus ook apparatuur waarop nog garantie zit.” Dat dit het proces van afwikkeling ten goede komt illustreert hij met een voorbeeld: “Stel, er komt een machine binnen waarvan de vierwegklep kapot is, een storing die met vijf minuten werk is opgelost. Dat doen we nu zelf, voorheen moesten we de machine opsturen en was je zo weer een paar weken verder. Nu hoeven ze alleen maar een onderdeel op te sturen.”

Een efficiënte en kostenbeparende verbetering waarbij alle partijen gebaat zijn: Invacare, Westfalen Medical en de zuurstofcliënt. Met het volgen van gerichte techniekcursussen houden de medewerkers van de technische dienst hun kennis op peil.

Het mes snijdt aan twee kanten

Uit het Invacare-assortiment roemt Otten de Perfect O2 concentrator als een van de toppers. Samen met de compressor die er op aan kan worden gesloten, fungeert de Perfect O2 als homefill-systeem. Grote pluspunt is dat de gebruiker zelf de cilinders aan het systeem kan vullen. Dit bevordert natuurlijk de mobiliteit van de gebruiker en logistiek scheelt het ook de nodige ritjes voor de servicemedewerkers van Westfalen Medical. Een ontwikkeling die getuigt van gezonde innovatiedrang.

Groei

“Toen ik zeven jaar geleden bij Westfalen Medical kwam werken”, vertelt Otten, “zaten we met twee mensen op de technische dienst. We deden alles: techniek, reiniging, logistiek en inkoop. Nu hebben we deze disciplines gescheiden en werken we met 16 man.”

Otten is blij met de constante research door Invacare aan de hand van reclamaties, waardoor de kwaliteit ‘steeds een beetje beter wordt’. Verbeterpunten? Nee die heeft hij niet. Ja, dat ene punt, uitvoering van reparaties in eigen beheer, waarvan hij al had gezegd dat ‘het enorm scheelt’, maar dat loopt nu. Als een trein, daarover zijn beide bedrijven het roerend eens. Samen trekken ze over hetzelfde spoor op naar het volgende station.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube