Medicinale Zuurstoftraining Westfalen Medical geaccrediteerd

Over het algemeen bezoeken verpleegkundigen geïnteresseerd onze medicinale zuurstoftrainingen . Nu de sessie u voortaan accreditatiepunten oplevert, wordt het volgen ervan nog interessanter. De training is namelijk geaccrediteerd volgens de strenge normen van het kwaliteitsregister van de vakvereniging V&VN. Met het volgen ervan verwerft u 3 accreditatiepunten. Voor uw persoonlijke ontwikkeling en uw BIG-registratie verenigt u op deze manier het nuttige met het nodige.

Training op locatie

U hoeft voor onze training niet te reizen en het begrip minimum aantal deelnemers is ons vreemd. We zijn graag te gast bij u en uw collega’s op locatie. Dat geeft alle ruimte om op uw specifieke vragen en situatie in te gaan. Zo verenigt u het nuttige toch ook wel met het aangename.

We bieden u onze medicinale zuurstoftraining aan als service. De apparatuur voor zuurstoftherapie is zo geavanceerd, dat we koppeling met een goede training logisch vinden. Maar het gaat verder. Naast zuurstoftherapie verwerft u kennis, of frist u deze op met betrekking tot het respiratoire systeem en de pathologie van de longen.

Duur en doelgroep

De medicinale zuurstoftraining neemt 3 uren in beslag en is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen.

Inhoud

1. Het respiratoire systeem
Doelstelling:  Verwerven of opfrissen van basiskennis rond het respiratoire systeem
Tijdsduur:  45 minuten
Onderwerpen:

 • Onderverdeling en functie van de luchtwegen
 • Structuur van de longen
 • Ventilatie, inademing en uitademing
 • Perfusie, grote en kleine bloedsomloop
 • Diffusie, gasuitwisseling
 • Bepaling bloedgaswaarden
 • Eenvoudige metingen

2. Pathologie van de longen 
Doelstelling:  Verwerven of opfrissen van kennis over veel voorkomende longziekten  
Tijdsduur:  45 minuten
  Onderwerpen:

 • Kenmerken, oorzaken, symptomen en behandeling van Astma
 • Kenmerken, oorzaken, symptomen en behandeling van COPD
 • Fletcher curve
 • Astma versus COPD
 • Kenmerken, oorzaken, symptomen en behandeling van longfibrose
 • Kenmerken, oorzaken, symptomen en behandeling van longcarcinoom

3. Zuurstoftherapie
Doelstelling:  Vergroten van kennis over zuurstoftherapie en toedieningsvormen  
Tijdsduur:  60 minuten 
Onderwerpen:

 • Indicaties voor zuurstoftherapie
 • Aanvragen van zuurstoftherapie
 • Toedieningswijze; continu of on demand
 • Basisvoorziening
 • Mobilteitsvoorziening
 • Toedieningsvormen; kenmerken, bediening, reiniging filters
 • Patiënt interfaces, disposables 
Inschrijven

U verwerft kennis en/of frist deze op met het volgen van onze geaccrediteerde medicinale zuurstoftraining. Bent u geïnteresseerd? Laat uw belangstelling blijken via verkoop@westfalenmedical.nl. Uw accountmanager neemt daarna contact met u op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Social
 • Facebook
 • Linkedin
 • Youtube