Kwaliteit

Aan het woord is Mark de Vries, sinds 2013 kwaliteitsmanager voor Westfalen Medical BV en sinds 2010 voor Westfalen Gassen Nederland BV.

De kwaliteitsmanager

Mijn rol als kwaliteitsmanager is het controleren, beheren, bewaken en sturen van kwaliteit. Daaronder verstaan we procedures en werkwijzen, wetgevingen, vrijgaven, audits (controle op processen) en contacten met klanten en instanties. Al deze regels en procedures borgen wij op regelmatige basis door middel van in- en externe audits.

Deze regels en procedures zijn nodig omdat we

  1. te maken hebben met een geregistreerd product en
  2. omdat we u van een zo goed mogelijke service willen verzekeren.

Snel schakelen

Door een uniforme werkwijze en regelmatige controle op de processen, zijn we in staat snel te schakelen en waarnodig corrigerende of preventieve maatregelen te nemen. Zo blijven we continue bezig met het optimaliseren van onze producten en dienstverlening. U bent op deze manier verzekerd van een maximale, constante service en kwaliteit.

Mensenwerk

Mijn werk als kwaliteitsmanager is nooit af. Immers, kwaliteit blijft mensenwerk. In de toekomst verwachten we weer nieuwe richtsnoeren en ontwikkelingen, die worden ingegeven

  • door u als klant enerzijds en
  • door verantwoordelijke instanties anderzijds.

U ziet, mijn werk als kwaliteitsmanager voor Westfalen is zeer divers en uitdagend. Roep ik nu vragen bij u op over de kwaliteit van Westfalen? Ik sta u graag te woord.

Wij zijn gecertificeerd

  • ISO 9001:2008
  • ISO 8359
  • ISO 16061

Aan het woord is Simon Arnoldussen, sinds 2011 toezichthoudend apotheker voor Westfalen Medical BV en sinds 2000 voor Westfalen Gassen Nederland BV. De term toezichthoudend apotheker heeft in de loop van de tijd plaatsgemaakt voor 'gekwalificeerd persoon', of in het Engels 'responsible person'.

Gekwalificeerd persoon

Mijn rol als gekwalificeerd persoon is het bewaken van de kwaliteit van de producten die vallen onder de geneesmiddelenwet. In dit geval alle medicinale gassen. In die hoedanigheid ben ik aanspreekpunt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS.

Opslag en distributie medicinale gassen

Westfalen Medical is vergunninghouder voor de opslag en distributie van medicinale gassen die vallen onder genoemde geneesmiddelenwet. Medische gassen mogen alleen op recept worden verstrekt. Het bewaken van de kwaliteit van deze producten is wettelijk vereist en ingekaderd in de functie van gekwalificeerd persoon.

Vloeibare zuurstof thuiszorg

Westfalen Medical breidt in 2014 haar diensten uit met het 'ompakken' van vloeibare zuurstof voor de thuiszorg. Vloeibare zuurstof is een geneesmiddel. Het ‘ompakken’ wordt gezien als een bereidingshandeling en vereist een fabrikantenvergunning. Zodra deze vergunning wordt afgegeven wordt mijn functie als gekwalificeerde persoon uitgebreid met het bewaken van de kwaliteit van dit proces van 'ompakken'.

In vogelvlucht liet ik u kennismaken met mijn functie als gekwalificeerde persoon voor Westfalen Medical BV. Roept dit artikel vragen bij u op, u mag ze mij altijd stellen.

Social
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube